Virksomhedslån og andre former for finansiering af din virksomhed


Har du behov for finansiering af din virksomhed, er der adskillige muligheder:


- Banklån til virksomheder: Det mest oplagte for mange er at tage en snak med sin bank om finansieringsbehovet. Banken giver så et lånetilbud ud fra en vurdering af risikoen. Ofte har man som virksomhed en erhvervskredit, dvs. en kassekredit som man bruger når man har behov, og betaler ind på når man har overskudslikviditet så man hele tiden kun har den gæld der er nødvendig. Vær opmærksom på gebyrernes størrelse, som kan komme op i samme størrelsesorden som renten. Forvent at du skal hæfte personligt for dit lån, og vær i den forbindelse opmærksom på at banken altid kan (og vil) opsige lånet med kort varsel, hvis de vurderer at du eller din virksomhed vil få problemer med at betale renter og afdrag. Med andre ord vil banken altid foretrække at låne penge til virksomheder der i virkeligheden ikke har brug for det. En klog mand har sammenlignet banker med virksomheder der udlejer paraplyer når solen skinner, og vil have dem tilbage når det regner. Tjek altid om du kan få bedre vilkår i en anden bank end din egen.

- Erhvervsobligationer/Virksomhedsobligationer: En obligation er i virkeligheden blot et lånebevis, hvor der garanteres en bestemt rente og hvor der er angivet et tidspunkt for tilbagebetaling af lånet. Fordelen ved obligationer er at de kan handles mellem investorer, som kan betale en anden pris for obligationen end den pålydende værdi af lånet, med udgangspunkt i markedets renteniveauer, vurdering af risiko for at lånet ikke tilbagebetales osv. Denne låneform anvendes typisk af store virksomheder, hvis erhvervsobligationer handles på børsen

- Mezzanin kapital: Et lån, der typisk gives til virksomheden af investorer i virksomheden, eller med sikkerhed i virksomhedens aktier.

- Vækstkaution og Kom-igang-lån: Staten tilbyder at kautioner/hæfte for en del af dine lån, især hvis du er opstartsvirksomhed. Vær dog opmærksom på at det stadig er dig der skylder penge. Læs mere omkring ansøgning, betingelser mv. på Ivækst.dk. - Investering: Du kan vælge at afgive en del af ejerskabet af virksomheden mod at der skydes penge ind i virksomheden (du kan naturligvis også sælge en del af eller hele virksomheden, men det medfører ikke at virksomheden selv får flere penge).


Erhvervslokaler

: I forbindelse med opstart af virksomhed eller vækst i virksomheden vil der ofte være behov for nye lokaler til virksomheden. Der findes en række portaler hvor du kan finde erhvervslejemål - søg på Google efter "virksomhedslokaler" for at få et overblik.