Kategorier
Uncategorized

Kapitalforhøjelse

Det er ikke for alle virksomheder der er nødvendigt at tage et virksomhedslån for at skaffe den nødvendige kapital til investering i anlægsaktiver, markedføring el. oprettelse af ny virksomhed gennem et holdingselskab. Nogle ligge inde med kapital og kan derfor lave en kapitalforhøjelse i stedet for.

Hvad er en kapitalforhøjelse?

En kapitalforhøjelse betyder at man indskyder kontakter i sin virksomhed enten fra privat opsparing el. fra ens holdingselskab og udsteder nye anparter el. aktier i selskabet.

Der kan være mange grunde til at man ønsker at lave en kapitalforhøjelse i et selskab, men før det er muligt skal det vedtages af ejerne på en generalforsamling hvor meget kapitalen skal forøges med og til hvilken kurs den skal forøges.

Beslutningsreferat

Dokumentationen for processen, beslutningen og ændringer skal være i orden når du indberetter det til erhvervsstyrelsen. Du kan slippe for bøvl med selv at lave de korrekte dokumenter ved at benytte dig af skabeloner fra Legaldesk, hvor du skal lave et beslutningsreferat med beslutningen om kapitalforhøjelsen.

I beslutningsreferatet skal blandt fremgå følgende:

 • Hvilke vilkår kapitalforhøjelsen sker på.
 • Beslutning om ændring af vedtægterne.

Find skabelonen her

Kapitalforhøjelse eller lån?

Inden du tager beslutningen om at gennemføre en kapitalforhøjelse er det værd at overveje om det er den bedste fremgangmåde. Alternativt kan du nemlig lave et privat lån til din virksomhed el. et lån fra dit holdingselskab til dit driftselskab.

Det har både sine fordele og ulemper at lave kapitalforhøjelse og give et lån fra dig selv til din virksomhed.

Kapitalforhøjelse fordel og ulemper

Fordele:

 • Giver din virksomhed en styrket økonomi.
 • Kan være en bedre løsning hvis der er flere ejere.
 • Godt til langsigtede investeringer.

Ulemper:

 • Omstændigt at gennemføre kapitalforhøjelse.
 • Kræver revisorerklæring.
 • Binder pengene i virksomheden.

Lån fra ejer til virksomhed

Fordele:

 • Kan hurtigt og ubesværet realiseres.
 • Godt til kortsigtet kapitalbehov.
 • Binder ikke pengene i virksomheden.
 • Du kan få pengene tilbage med et afkast.
 • Lånet kan gives af dig selv og andre.

Ulemper:

 • Risiko for at lånet ikke bliver betalt tilbage.
 • Ikke godt til langsigtede investeringer i virksomheden.

Jeg vil bestemt se på situationen og overveje om ikke det bedre kan betale sig med et lån fra ejer til virksomhed frem for en kapitalforhøjelse.

Hvordan laver man en kapitalforhøjelse?

Jeg har været inde på at du skal have den rigtige dokumentation på plads for at kunne lave kapitalforhøjelsen. Herunder vil jeg kort opridse hele processen.

 1. Beslutning om kapitalforhøjelse på generalforsamling el. bestyrelsesmøde.
 2. Udarbejdelse af beslutningsreferat der skal underskrives af alle implicerede.
 3. Indbetaling og bekræftelse af kapitalens eksistens af tredjepart (advokat, revisor el. bank).
 4. Opdatering af vedtægter.
 5. Indberetning af kapitalforhøjelse og vedtægtsændringer til erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter beslutning.

OBS! Husk også at opdatere ejerbogen med evt. nye ejere og/eller opdatering af eksisterende ejeres andele og kapitalværdi.

Bekræftelse på kapitalens tilstedeværelse

Du skal som sagt have bekræftet af tredjepart at kapitalen er til stede på virksomhedens bankkonto. Den typiske måde at gøre dette på er ved at få lavet en revisorerklæring af en autoriseret revisor, men det kan også være en mulighed at få en bekræftelse af din advokat el. din bank.

Indberetning af kapitalforhøjelse hos erhvervsstyrelsen

Når beslutningen er taget og de relevante dokumenter er opdateret, så skal du lave indberetningen til erhvervsstyrelsen inden for 2 uger efter beslutningen. Det er relativt nemt at lave denne ændring, hvis du har fået styr på det andet.

Først skal du går til Virk.dk og klikke på ‘Ændre virksomhed’.

Dernæst skal du klikke på ‘Start selvbetjening’, hvorefter du skal logge ind med NemID, nøglefil, MitID.

Når du er logget ind skal du først acceptere betingelser for brug, find og vælge din virksomhed, og så kan du gå igang med at lave ændringen.

I menuen i venstre side af skærmen skal du vælge punktet Kapital, Regnskabsår og Revision > Kapital. Herunder kan du ændre kapitalen og indtaste til hvilken kurs, samt slutte af med at uploade beslutningsreferat og de nye vedtægter.

Det koster 180 kr. at foretage denne ændring hos Erhvervsstyrelsen, som et engangsgebyr.

Nu er du klædt godt på til at lave en kapital forhøjelse i din virksomhed, men du kan også overveje om det i virkeligheden er nemmere og bedre at lave et privat lån til din virksomhed, på den måde binder du ikke pengene og får dem tilbagebetalt når de er tilgængelige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *